วิสัยทัศน์ "เด็กดี มีทักษะ ครอบครัวอบอุ่น กลับคืนสู่ครอบครัวอย่างมีความสุข ชุมชนมีส่วนร่วม"
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
กฎหมายน่ารู้
การรับบริจาค
webboard
ติดต่อเรา
ทักทายกันหน่อย..........

สวัสดีครับ....ทุกๆ ท่านที่เข้ามาเยี่ยมเว็บไซต์ของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ ส่วนเด็กๆ ของเราช่วงนี้ก็สุขภาพแข็งแรงดีกันทุกๆ คน ก็ขอเชิญชวนผู้ใจบุญทุกๆ ท่านมาเยี่ยมลูกๆ ของเราที่บ้านแคนทอง หรือมีความประสงค์จะ ทำบุญวันเกิด หรือต้องการทำบุญก็สามารถจองเพื่อเลี้ยงอาหารและอาหารว่างให้แก่เด็กๆ ของเราได้นะครับ เด็กๆ กำลังรอความรัก ความอบอุ่นจากทุกๆ ท่าน ทางสถานสงเคราะห์ฯ ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมเด็กๆ และร่วมทำบุญกัน ก็ขอให้บุญกุศลช่วยดลบันดาลให้ทุกท่านมีแต่ความสุข สมหวังดังปรารถนาทุกท่านครับ ....  

 

เอกสารเผยแพร่
รายงานการถอดบทเรียน
ถอดบทเรียน การเลี้ยงดูเด็กอายุแรกเกิด-6 ปี
สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560
 
Link น่าสนใจ
 ขอเชิญเป็นอาสาสมัครช่วยงานสถานสงเคราะห์  โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ปี 2562
 การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
กระบวนการรับเด็กเข้าสถานสงเคราะห์
กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็ก "เพชรน้ำหนึ่ง"
กิจกรรมเรียนร้สู่อาเซียน

 แจ้งเตือนมีผู้แอบอ้างชื่อสถานสงเคราะห์เรี่ยไรเงิน  กิจกรรม 5 ส.
 ขอรับบริจาคนมผงสำหรับเด็ก  กิจกรรม "หนูน้อยจ่ายตลาด"
 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ปี 2565  กิจกรรม "ทัศนศึกษา"
 ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำเดือน  กิจกรรม "ประกอบอาหาร"
หน่วยงาน สนง
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
การพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
การพัฒนาสังคมและความเป็นมนุษย์
ฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐ
ภาพกิจกรรม"ขอบคุณที่มาเยี่ยมหนู"new
ข้าราชการ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
รร ขามแก่นนครเยี่ยมชม
ร.ร.ขามแก่นนคร
เยี่ยมชม
นศ.นิติศาสตร์ ม.ภาคฯ
เยี่ยมชม
ผู้สูงอายุขอนแก่น
ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุ ขอนแก่น
เยี่ยมชม
คณะแพทย์
นศ.เทคนิคการแพทย์ มข.
เยี่ยมชม
นศ.คณะการบัญชี
และการจัดการ
ม.มหาสารคาม
กิจกรรมของหน new

ทัศนศึกษา "Summer เพื่อการเรียนรู้"

กิจกรรมวันสงกรานต์

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

กีฬาสามัคคี

กิจกรรมวันมาฆบูชา

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 

กิจกรรมลอยกระทง

สถิติผู้เยี่ยมชม

การเรียนการสอนมอนเตสซอรี่
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่
โครงการค่ายครอบครัว
 
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น เว็บไซต ์ https://khaenthongbaby.dcy.go.th
283 หมู่ 13 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.0-4323-7334, 0-4323-7069 โทรสาร 0-4323-7069
Webmaster : Supphawit Seansud
Copyright 2008-2019 by khaenthongbaby.dcy.go.th All rights Reserved